Αποστείρωση


·         Στο ιατρείο χρησιμοποιούμε πρωτόκολο αποστείρωσης για εργαλεία χειρός, ορθοδοντικές πένσες, χώρους κι επιφάνειες.

 Κλίβανος ξηράς θερμότητας Dentronix  #Model DDS 5000, χρησιμοποιείται για την αποστείρωση των ορθοδοντικών πενσών.

Κλίβανος υγρής αποστείρωσης(αυτόκαυστο) TAU Clave 3000 Fractionated Vacuum για την αποστείρωση σε είδικά σακουλάκια των εργαλείων χειρός και των πλαστικών εργαλείων. Αυτά κατόπιν αποθηκεύονται και ανοίγονται μπροστά στον ασθενή πρίν χρησιμοποιηθούν.

·         Σε πράξεις που είναι δυνατό, προτιμούμε τα εργαλεία μίας χρήσης.

·         Πριν από κάθε ασθενή, οι επιφάνειες εργασίας ψεκάζονται με ισχυρό spray  κατά των ιών και των βακτηριδίων και κατόπιν σκουπίζονται.

·         Τα κινητά ορθοδοντικά μηχανήματα απολυμαίνονται πριν παραδοθούν στον ασθενή.