Ενήλικες


Η ορθοδοντική θεραπεία είναι εφικτή σε οποιαδήποτε ηλικία.

Απλά στην παιδική και εφηβική ηλικία σύμμαχός μας είναι η αύξηση.

Στη θεραπέια ενηλίκων, χρησιμοποιούνται οι πλέον αόρατοι μηχανισμοί (invisalign, κεραμικά άγκιστρα), με σκοπό τη μικρότερη αισθητική επιβάρυνση.

Στις μέρες μας υπάρχει η δυνατότητα επίλυσης πρακτικά όλων των προβλημάτων, που μπορεί να ενοχλήσουν έναν ενήλικο ασθενή.

Βαρειά σκελετικά προβλήματα στους ενήλικους αντιμετωπίζονται με συνδυασμό ορθοδοντικής και ορθογναθικής χειρουργικής.