Πρώτος έλεγχος


Η Αμερικανική Ομοσπονδία Ορθοδοντικών, συστήνει ο πρώτος έλεγχος από Ορθοδοντικό, να γίνεται στα  7 χρόνια.

Σ αυτή την ηλικία  συνήθως έχουν ανατείλει αρκετά μόνιμα δόντια στο στόμα.

Συνεπώς μπορούμε να έχουμε μια ασφαλή εικόνα και να εκτιμήσουμε την ανάγκη για ορθοδοντική παρέμβαση.

Η έγκαιρη διάγνωση και η σωστή χρονική περέμβαση συνήθως οδηγούνε σε θεραπεία χωρίς εξαγωγές μονίμων δοντιών.

Κατά τον πρώτο αυτό ορθοδοντικό έλεγχο, θα απαντηθούνε  5 βασικές ερωτήσεις:

1.     Υπάρχει ορθοδοντικό πρόβλημα κι αν ναι, ποιό είναι αυτό ?

2.    Τι χρειάζεται να γίνει για να διορθωθεί το πρόβλημα ?

3.    Πρέπει να αφαιρεθούνε κάποια δόντια ?

4.    Πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να ολοκληρωθεί η θεραπεία ?

5.    Πόσο θα κοστίσει η ορθοδοντική θεραπεία ?