Φιλοσοφία


Στο ιατρείο μας ασκείται αποκλειστικά η Ορθοδοντική.


Σκοπός μας είναι να προσφέρουμε τις καλύτερες δυνατές ορθοδοντικές υπηρεσίες στους ασθενείς μας.

Χρησιμοποιούμε τις πλέον σύγχρονες ορθοδοντικές τεχνικές και μηχανισμούς άριστης ποιότητας, με μικρή ενόχληση, σε ένα ευχάριστο και κατάλληλα  διαμορφωμένο περιβάλλον.

Όλοι οι μηχανισμοί είναι μιας χρήσης, για έναν ασθενή.

   Δε χρησιμοποιούμε ανακυκλώσιμους ορθοδοντικούς μηχανισμούς.

Για τη διάγνωση και τον καθορισμό του καλύτερου ατομικού σχεδίου θεραπείας, μας βοηθά η ψηφιακή τεχνολογία.

Λειτουργούν στο ιατρείο δύο κλίβανοι για την πλήρη αποστείρωση, τόσο των εργαλείων χειρός, όσο και των ορθοδοντικών πενσών.

Σεβόμενοι τό χρόνο όλων, προσπαθούμε να είμαστε όσο γίνεται ακριβείς στην τήρηση των προγραμματισμένων ραντεβού.